Videnshistorie
I SLAGMARK #81 findes artikler om alt fra skibbrud til katekismer, fra selvmord til uddannelse i elektroteknik, dramatiske filosofiprofessorer og et mislykket astronomisk instrument. Samtidig spænder artiklerne over en periode fra 1500-tallet og frem til i dag. Fælles for dem alle er imidlertid, at de stiller spørgsmålet, hvordan viden skal forstås historisk.Viden har altid haft en plads i historiske undersøgelser. Siden årtusindskiftet er der imidlertid opstået en øget historisk refleksion over viden, dens opkomst og bevægelser gennem og påvirkning af samfundet. Under betegnelsen videnshistorie (history of knowledge; Wissensgeschichte; histoire de savoir; kunskapshistoria) er konturerne af et nyt forskningsfelt begyndt at vokse frem internationalt, og det er dette, vi ønsker at sætte fokus på med SLAGMARK #81.Opblomstringen af videnshistorie gælder også for Skandinavien. Med temanummerets artikler forsøger vi derfor også at udvide den skandinaviske diskussion om, hvad videnshistorie kan være, og hvad det kan bidrage med – især i en idéhistorisk sammenhæng. Derfor har vi valgt at samle bidrag fra både Danmark, Sverige og Norge, og fra idéhistorikere såvel som historikere.SLAGMARK #81 giver således indblik i forskellige måder at skrive videnshistorie på og synliggør dermed feltets tværvidenskabelige styrke og potentiale.

Videnshistorie

kr150.00Pris
 • Yderligere info

  Forlag: Aarhus Universitetsforlag
  ISBN: 9788791041020
  Udgivelsesdato: 12-06-2020
  Sprog: Dansk
  Sideantal: 202
  Vægt: 385g