Valdemar Vedel, Holger Drachmann
Holger Drachmann (1846-1908) var en af de ledende skikkelser inden for Det Moderne Gennembrud. Skønt han blev uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi og besad store evner som maler, blev det litteraturen, han viede sit liv til som digter.  

I denne biografi kaster Valdemar Vedel lys over, hvordan Holger Drachmanns livsførelse påvirkede hans virke som kunstner og digter, og han beskriver desuden Drachmanns forhold til sin samtids litterære og kunstneriske strømninger samt hans største inspirationskilder. Valdemar Vedel (1865-1942) var dansk forfatter og litteraturhistoriker. Han har skrevet en lang række bøger om kultur og litteratur i renæssancen, barokken og guldalderen samt flere værker om enkeltpersoner heriblandt Dante, Holger Drachmann og Molière.

Valdemar Vedel, Holger Drachmann

kr 199,95Pris