Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen;Clement Salung Petersen;Lasse Højlund Christensen,
Bogen omhandler den civile retspleje (civilprocessen). Den er navnlig udgivet med henblik på anvendelsen på de juridiske uddannelser, men kan også anvendes af praktikere. Bogen anvendes bl.a. på Københavns Universitet og på Århus Universitet.
 
I bogen gennemgås bl.a.
	Domstolssystemet - opbygning og aktører
	Småsagsproces
	Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
	Inkassoproces
	EU-retten
	Sagsomkostninger
	Dispositions- og forhandlingsprincippet
	Beviser
	Offentlighed
	Parts- og vidneforklaring
	Domstolenes saglige kompetence
	Edition
	Domstolenes stedlige kompetence
	Syn og skøn
	Samlet behandling af flere krav
	Immaterielrettigheder m.v.
	Sagens gang i første instans
	Bevis - herunder bevisførelse og bevisbedømmelse
	Voldgift
	Udeblivelse
	Retskraft
	Retsmægling

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen;Clement Salung Petersen;Lasse Højlund Christensen,

kr995.00Pris
 • Yderligere info

  Forfattere: Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen;Clement Salung Petersen;Lasse Højlund Christensen
  Forlag: Gyldendal
  ISBN: 9788741273099
  Udgivelsesdato: 21-08-2020
  Sprog: Dansk
  Sideantal: 720
  Vægt: 1405g