Ulrik Bisgaard, Det æstetiskes aktualitet
Æstetikken har fået stor betydning  som kulturel og økonomisk værdiskaber, og optræder i dag inden for områder af kulturen, der traditionelt var æstetikken og det æstetiske fremmed. 

Med afsæt i filosofi og idéhistorie, kultur- og markedsføringsteori, litteratur-, medie- og musikvidenskab, museologi, retorik, semiotik og teologi beskriver artiklerne i Det æstetiskes aktualitet aspekter af denne udvikling.

Som et udblik til den internationale æstetikdebat byder antologien på en samtale med filosofferne Gernot Böhme, Mario Perniola, Martin Seel og Richard Shusterman.

Ulrik Bisgaard, Det æstetiskes aktualitet

kr328.00Pris