Danmark har en fremtrædende plads som torturnation, og især i Oplysningstiden fra sidst i 1700-tallet og først i 1800-tallet var Danmark en af de allerflittigste nationer i Europa til fuldt lovligt at bruge tortur for at fremtvinge tilståelser. Men det er stort set forbigået i dansk historieskrivning.

I 1500- og 1600-tallet blev hundredvis af dødsdømte hekse og tyve tortureret, og mellem 1686 og 1837 blev flere tusinde tyveritiltalte tortureret i den københavnske inkvisitionskommission.

Brug af tortur i Danmark adskiller sig på flere punkter fra den generelle europæiske udvikling. Vi fik tidligt – allerede i 1547 – forbud mod at benytte tortur, undtagen når en forbryder allerede var dødsdømt. Men lige så bemærkelsesværdig er legaliseringen af tortur i 1772 på et tidspunkt, hvor Europas førende lande afskaffede tortur.

Bogen kortlægger brugen af tortur og de politiske overvejelser om det. Desuden dykker den ned i de tortureredes verden gennem konkrete sager og en række tætte skildringer af kriminaliteten i København.

Tyge Krogh (f. 1954) er historiker, dr.phil. og ansat ved Rigsarkivet. Han har især beskæftiget sig med 1700-tallets kultur- og retshistorie.

Tyge Krogh, Den skarpe eksamination

kr 349,95Pris