Steen Steensen, Problemet med de intellektuelle
Hvem er de intellektuelle? Hvordan bar de sig ad med at erobre det sociale initiativ? I hvilken retning går de intellektuelles stræben?Det boglige borgerskab betjente sig af tre ideologiske kampmidler, nemlig uddannelses-ideologien, social-ideologien og natur-ideologien. Over for denne ideologiske offensiv formåede producenterne ikke at finde et brugbart modtræk Og sådan er det fremdeles.Den nye klasse udgår fra de højere læreanstalter. Uddannelse skaber ulighed. Magtens grundlag er den lange teoretiske skoling, men myndigheden udøves i et embede. Beherskelsen af politik og stat spiller en stor rolle.Misbrug er magtens faste ledsager. Men hvorledes får de boglærde greb om de materielle værdier? I hvilken udstrækning modtager den intellektuelle klasse mere end den afleverer? Hvordan ser bytteforholdet ud? Sådanne spørgsmål er aldrig tidligere stillet på dansk grund endsige besvaret.Kan problemet med de intellektuelle løses? Dette emne drøftes i bogens sidste kapitler.Anmeldelse:Steen Steensen er en af de virkeligt få virkeligt originale liberalistiske tænkere i dansk idehistorie.Bogen er en kærkommen påpegning af den latente fare, der ligger i at opbygge et ideologisk præsteskab, og den fortjener at blive læst af alle.Peter Kurrild-Klitgaard. Libertas

Steen Steensen, Problemet med de intellektuelle

kr 120,00Pris