Steen Steensen, Problemet med de intellektuelle
Den nye klasse udgår fra de højere læreanstalter. Uddannelse er klassedannelse. Magtens grundlag er den lange teoretiske skoling, men myndigheden udøves i et embede. Beherskelsen af politik og stat og fjernsyn spiller en stor rolle.Udbytningens mekanismer drøftes. Hvordan får det boglige borgerskab greb om de materielle værdier? Hvorledes sker overflytningen af værdier fra den produktive sektor til samfundets overbygning? Sådanne spørgsmål er aldrig tidligere stillet på dansk grund endsige besvaret.

Steen Steensen, Problemet med de intellektuelle

kr 120,00Pris