Sophie Hillbrandt Jensen, Ro på blodsukkeret
Det Nationale Diabetesregister angiver, at ca. 320.000 danskere har diagnosticeret diabetes, mens Diabetesforeningen vurderer, at 200.000 danskere har uopdaget diabetes og at 750.000 danskere lider af forstadier til diabetes (prædiabetes). Antallet af danskere som får konstateret diabetes, er støt stigende og er blevet fordoblet inden for de seneste 10 år.Ro på blodsukkeret er den første bogudgivelse i Danmark, som samler al relevant viden om kulhydrattælling og formidler den med en praktisk tilgang og med lettilgængelige redskaber til brug i dagligdagen, og som er fagligt funderet på de officielle anbefalinger og retningslinjer.Denne bog om kulhydrattælling vil medvirke til, at personer med diabetes i Danmark får brugbare redskaber til at opnå en bedre blodsukkerkontrol med henblik på at forebygge akutte og kroniske senkomplikationer til diabetes. Desuden er ønsket også, at personer med diabetes og deres pårørende bliver bedre rustet til at håndtere blodsukkerudsving i dagligdagen. 

Sophie Hillbrandt Jensen er uddannet autoriseret klinisk diætist. Har arbejdet som projektansat klinisk diætist på Steno Diabetes Center. Stillingen bestod dels af et forskningsprojekt i kulhydrattælling, og dels af individuel kostvejledning af patienter med forskellige diabetesdiagnoser og komplikationer. Sophie er i dag ansat på Hvidovre Hospital, hvor stillingen indebærer individuel kostvejledning af patienter med type 1 og type 2 diabetes, herunder tværfaglig gruppeundervisning i kulhydrattælling, samt patienter i forløb inden for planlagt fedmekirurgi.

Sophie Hillbrandt Jensen, Ro på blodsukkeret

kr 299,95Pris