Søren Kierkegaard, Kærlighedens gerninger

"I et menneskes inderste - fra dette sted udgår kærligheden ad mangfoldige veje".

Det er den menneskelige kærlighed, der analyseres og fortolkes i Kærlighedens Gerninger. Ifølge Kierkegaard er den menneskelige kærlighed givet af Gud og bogen om kærlighedens gerninger indeholder en række analyser over befalingen om at elske Gud og sin næste som sig selv. For Kierkegaard bliver omdrejningspunktet således, hvem næsten er, hvordan man handler rigtigt i forhold til næsten og altså om en givet handling kan kaldes kærlig. I bogen analyserer Kierkegaard blandt andet kravet om gengældt kærlighed, samt vane, mistro, selviskhed, jalousi, misundelse, hovmod og dømmesyge.

Det er forfatter og filosof, mag.art. Jens Staubrand der tekstnært har ændret Kierkegaards tekst til nudansk.

Søren Kierkegaard, Kærlighedens gerninger

kr375.00Pris