Rasmus Augustesen & Krister Hansen, Det moderne Grønland
Det moderne Grønland fortæller om Grønlands nyere historie. Om et folk, der er gået fra fangerkultur til moderne nation, og et land, der er gået fra at have status som dansk koloni over hjemmestyre til selvstyre. 

Forfatterne analyserer og fortæller om grønlændernes lange vej til selvstyre og om de store udfordringer, landet står over for i fremtiden.

Bogen beskæftiger sig med det grønlandske samfund fra midten af 1800-tallet og frem til i dag med hovedvægten på udviklingen efter 1945 – Hovedvægten er lagt på udviklingen fra Grønlands indlemmelse i rigsfællesskabet i 1953 og frem til indførelsen af selvstyret i 2009.  

Læseren får indblik i det særegne forhold til koloniherren Danmark. Et forhold præget af konflikter, men som også har knyttet de to lande tæt sammen – i en tid, hvor andre kolonier har fjernet sig fra deres gamle koloniherrer. Grønland har en lang og rig historie, der begyndte for henved 4000 år siden, da de første inuitter bevægede sig fra Nordamerika til Grønland.

Det moderne Grønland fortæller derfor også om disse første indvandringer, om Thule-kulturen, de nuværende grønlænderes forfædre og om Nordboer-kolonierne i vikingetid og middelalder.

Bogen er skrevet til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne, men kan læses af alle med interesse for Grønland.

Rasmus Augustesen & Krister Hansen, Det moderne Grønland

kr 119,00Pris