Mads Hermansen, Så det ....


Mads Hermansen går på antropologisk markvandring i sit liv. Både det levede og det fagligt gennemlevede. Indflettede i hinanden kommer historier, analyser, selvrefleksioner og folkepsykologisk teorieksponering til at samle sig i et patchwork, som spænder sig ud fra fødsel til død, og helt naturligt kommer omkring mange af de store udfordringer i livet: Kærlighed, kærlighedstab, eksistentiel ensomhed, skaberglæde, taknemmelig inklination for vigtige menneskers samvirken og ikke mindst kampen for at opretholde/skabe mening på trods af dødens realitet.


Det gør han i tableauer og funderinger, der kalder på genkendelse som opfordrer læseren til refleksive markvandringer i hvordan man selv håndterer disse vigtige temaer.

Mads Hermansen er professor, dr. pæd. Han har en omfattende bogproduktion bag sig inden for læring, didaktik, psykologi og organisationsteori.

Mads Hermansen, Så det ....

kr 249,95Pris