Ludwig Klages, Menneske og jord
En af den moderne dybdeøkologis grundlæggere, den tyske filosof Ludwig Klages, beskriver i sit banebrydende essay ”Menneske og jord” fra 1913, hvordan en global destruktion af natur er det katastrofale resultat af en amokløbende civilisation, der bygger på en forbistret forening af videnskab, teknologi, kapitalisme og kristendom. Hvis der er redning fra den magtvilje, der altid har økonomiske og teknokratiske argumenter parat til at feje vidtgående tanker om natur- og klimabeskyttelse af vejen, så vil den ifølge Klages bero på en indre livsvending, der genfinder en omsorg for liv og kærlighed til naturen. At genoprette sådanne virkelige værdier er menneskets eneste chance for at redde naturen, inklusive den natur som mennesket er selv. I sin indledning om Klages’ dybdeøkologi og kosmiske livserotik forholder Lars Ylander sig også til spørgsmålet, om dyrevideoer fra alle hjørner af kloden, der går viralt på de sociale medier, kan udbrede den viden og sjælelige livsvending, Klages efterspørger."

Ludwig Klages, Menneske og jord

kr 129,95Pris