Line Petersen Larsen, Tingene Stederne Årene
Tingene Stederne Årene er en bog om at læse et klassisk værk med friske øjne og om at finde vej gennem Marcel Prousts store roman På sporet af den tabte tid. Det er en undersøgelse af stederne hos Proust, af deres gestaltning og betydning i romanen. Hyldemetervis af bøger er blevet skrevet om På sporets tabte tid, men her giver et skift i fokus fra tid til sted anledning til et anderledes blik på romanens omfangsrige stof og en nøgle til at åbne værket op på ny.I På sporet kortlægges det indre univers. 

Der findes hos Proust en umiskendelig forbindelse mellem spørgsmålene hvem er jeg? og hvor er jeg?, og stederne kommer til at spille en afgørende rolle i fortællerens erindringsarbejde. Mellem sporene efter den tabte tid lyser stedernes pejlemærker op, og med dem i sigte bliver læserens lange vej fremkommelig og belagt med uundværlige læseøjeblikke.

Line Petersen Larsen, Tingene Stederne Årene

kr 248,00Pris