Lars Nymark Heilesen, Lena Kjems, Johanne Langkjær Fårup og Stinna Ahrenst, På s
Ideen bag bogen er at bygge bro mellem søndagens gudstjeneste/kirkeårets evangelietekster og konfirmandernes livsverden.

PÅ SØNDAG – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret bevæger sig i et tværfagligt felt mellem homiletik og kateketik og rummer oplæg til prædikentemaer og konfirmandandagter samt undervisningsforslag med udgangspunkt i prædiketeksten til søn- og helligdagene i hele konfirmandåret (august-maj). Samtidig giver bogen ideer til inddragelse af konfirmanderne i søndagenes højmesser.

Bogen er på den måde inspiration til præstens forberedelse både af ugens konfirmationsforberedelse og gudstjeneste.

Bogen er resultatet af et udviklingsarbejde mellem præster, kirke- og kulturmedarbejdere og en organist og kirkemusiker under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Lars Nymark Heilesen, Lena Kjems, Johanne Langkjær Fårup og Stinna Ahrenst, På s

kr 249,95Pris