Lars Krogh Jensen;Henriette Bjerreskov, Organisation og ledelse i teori og praks
Organisation og ledelse i teori og praksis giver en grundig introduktion til det at forstå og indgå i organisatoriske sammenhænge i produktions-, handels- og servicevirksomheder. 
Bogen belyser en organisations udfordringer gennem emner som forandringer i omverden, organisationsstruktur, grupper og team, motivation, ledelse, kultur og etik, innovation, udvikling og strategi. 
Bogen er på samme tid teoretisk velfunderet og praksisorienteret i sin tilgang med øvelser og cases. 
Academica udgiver også en engelsk udgave: Organizational theory – a practical approach.
Målgruppen er studerende på videregående uddannelser, hvor fag som organisation og ledelse indgår.

Lars Krogh Jensen;Henriette Bjerreskov, Organisation og ledelse i teori og praks

kr 365,00Pris