Kurt E. Larsen, Kirkeretninger i Danmark
Kirkehistoriker, professor Kurt E. Larsen kortlægger med sin bog de største og væsentligste kirkelige retningers og bevægelsers historie og indflydelse i Danmark. Hvad vil det sige at være evangelisk-luthersk i modsætning til katolsk? Har grundtvigianismen overhovedet noget at gøre med Indre Mission?

Samspillet med lokal og regional historie inddrages løbende. Den grundtvigske valg- og frimenighed som princip opstod fx på Fyn, fordi en præst i Ryslinge lagde sig ud med Folkekirken. Baptistkirken vandt frem langs den nyanlagte jernbane fra København til Holbæk, fordi det pludselig blev nemmere for missionærerne at rejse. De stærke jyder mellem Horsens og Vejle banede senere vejen for Indre Mission på egnen. 

Kurt E. Larsen, født 1955, er professor, dr.theol. i kirkehistorie ved Aarhus Universitet samt klummeskribent ved Kristeligt Dagblad.

Kurt E. Larsen, Kirkeretninger i Danmark

kr 299,95Pris