Knud Kramshøj, Jeppe ved åen og andre digte
De fleste af digtene tager udgangspunkt i hverdagen, i øjeblikke, som er kommet til at stå stærkere end andre øjeblikke, begivenheder, som har sat sindet i bevægelse og har lagt an til en reaktion.      
Der er portrætter af nogle velanskrevne kunstnere bl.a. Jeppe Aakjær, men også af mennesker i deres sociale sammenhænge og almindelige daglige funktioner.    
Bundfældede erindringer får deres plads i sammenhængen, som de har det i de fleste menneskers tilværelse.    
Slutningen af samlingen indeholder en række oversatte digte af tre nyere amerikanske forfattere. De er meget forskellige, men har dog det tilfælles, at de også forholder sig til hverdagslivets egen magi.         

Uddrag af bogen 

vindmøller   
når fjordspejlet rejser børster 
når trækroner bøjer sig med blafrende blade 
når skyerne jager hinanden på flugt   

og når vindmøller i ekstatisk iver kører deres vinger 
samler vinden op og giver los 
ses vindens kraft 
– ellers er det bare luft 
rundtom i landskabet står de 
parate til at fange energien 
opfindsomhedens skulpturelle markører   

se dem på rad over bakkekammen 
i stille vejr stivnet midt i en bevægelse 
i sære vagtsomme mønstre 
parate i deres hvide ophæng 
til endnu en rundtur   

eller se dem langt til havs 
som svæv i horisonten 
pelagiske forposter 
kraftens favnere 
lys og varmes gavmilde 
vejvisere mod land   

skabere af nye landskaber 
dristige slanke med- og modspil 
vingeparker 
parringer af elementernes evige kræfter 
og høj fornuft               

Om forfatteren 
Knud Kramshøj (f.1939) er cand.mag. i dansk og engelsk. Ansat 1968 ved Skive Gymnasium. Studielektor 1977. Pensioneret 2006. Har leveret bidrag til aviser og tidsskrifter, bl.a. Kritik. Af større værker kan nævnes Den lange middelalder (1992), teksterne til korværket Babel (1993) og De fire elementer (2000) samt digtsamlingerne Levedage (2012) og Elementarier (2017). Bearbejdelser af Jeppe Aakjærs dramatiske værker og en dramatisering af hans roman På Aftægt gav ham Aakjærprisen i 2017. Jeppe Aakjær og Thøger Larsen. En brevveksling 1902 – 1927 blev udgivet i 2020 i samarbejde med Anette Kjær.

Knud Kramshøj, Jeppe ved åen og andre digte

kr 149,95Pris