Det altid aktuelle spørgsmål om den gensidige påvirkning mellem dansk og europæisk kultur behandles i Kirken og Europa fra et nyt og anderledes synspunkt, nemlig det religiøse.De fire bidragydere har valgt at undersøge det religiøse aspekt fra forskellige synsvinkler.Kirkehistorikeren Jakob Balling giver et historisk rids og undersøger i et senere afsnit forholdet mellem protestantisme og demokrati.Historikeren og kulturforskeren Uffe Østergård ser på, hvad der er særligt europæisk ved den europæiske civilisation.Litteratur- og kulturvidenskabsmanden Hans Hauge tager fat på en diskussion af det omstridte fænomen 'civilsamfundet' og undersøger i et senere bidrag forholdet mellem dansk kirke og europæisk dannelse.Endelig giver religionssociologen Ole Riis et direkte indlæg i den danske Europa-debat i sit bidrag om den europæiske udfordring til danskerne religiøse identitet.Kirken og Europa er sammen med Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten en del af en skriftserie fra Center for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab, Aarhus Universitet. Centret blev oprettet i 1994 med det formål at bidrage til forskning og formidling vedrørende kirkernes vekselvirkningsforhold til den europæiske sammenhæng de hører hjemme i.

., Kirken og Europa

kr198.00Pris
 • Yderligere info

  Forfattere: .
  Forlag: Aarhus Universitetsforlag Cent
  ISBN: 9788772887517
  Udgivelsesdato: 09-06-2000
  Sprog: Dansk
  Sideantal: 223
  Vægt: 380g