Kenneth Jensen, Fynske sprøjtehuse i landsognene 1861-1900
Rundt omkring i de små fynske landsogne er det muligt at se små bygninger, som ofte er placeret i nærheden af gadekær eller kirker.


De kaldes for sprøjtehuse, og blev opført i forbindelse med den nye brandpolitilov i 1861. De skulle huse sognets brandsprøjte.

Der er på Fyn med tilhørende øer 32 sprøjtehuse tilbage fra 1861 til 1900.

Kenneth Jensen, Fynske sprøjtehuse i landsognene 1861-1900

kr 149,00Pris