Kennet Fischer Föh;Kasper Lykkegaard Andersen;Bo Stærke Jensen;Bjarke Tinten, Er
Dette opgavehæfte knytter sig til lærebøgerne Erhvervsjura for de finansielle uddannelse og Erhvervsjura til marketing og service og følger samme emneområder.
Bogen indledes med en vejledning i opgaveløsning og dækker herefter alle relevante emner som


	Juridisk metode og retskilder
	Domstolene og procesretlige grundsætninger	Aftaleret
	Køberet
	Erstatningsret
	Produktansvar
	Selskabsret
	Arbejdsret
	Persondata
	Fintech
	Lejeret
	Udbudsret
	Transportret


 


	Markedsføringsret
	E-handelsret
	Varemærkeret
	International privatret


 


	Insolvensret
	Gældsbreve og andre fordringer
	Handel med fast ejendom
	Tinglysning
	Pant
	Kaution
	Kreditaftaler


 


	Familieret
	ArveretHæftet indeholder opgaver af variende omfang og supplerende materialer.

Kennet Fischer Föh;Kasper Lykkegaard Andersen;Bo Stærke Jensen;Bjarke Tinten, Er

kr 200,00Pris