Kennet Fischer Föh;Bjarke Tinten;Mille Alberg Skammelsen;Lotte Mohr Dupont-Mersi
Erhvervsjura – for de finansielle uddannelser er målrettet de finansielle uddannelser.

Den kommer omkring alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og dækker emner som retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, arbejdsret samt familie- og arveret.

Bogen henvender sig primært til akademi- og diplomuddannelser samt uddannelser på professionsbachelor-niveau.

Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og links til supplerende læsning.

Kennet Fischer Föh;Bjarke Tinten;Mille Alberg Skammelsen;Lotte Mohr Dupont-Mersi

kr 600,00Pris