Kees van Kooten Niekerk m.fl., Lidenskab og stringens
Dette festskrift er tilegnet professor, dr. theol. Svend Andersen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 8. marts 2008. Bogens 27 artikler er inddelt efter Svend Andersens vigtigste interesseområder: religionsfilosofi, etik samt religion og samfund. Nogle artikler er på dansk og andre på engelsk. For at give udenlandske læsere et indtryk af hele bogens indhold, har alle bidragydere tilføjet et engelsk abstract. Svend Andersens interesseområder er mange og forsøger man sig med en karaktestik af hans indsats, er der to begreber, der trænger sig på: lidenskab og stringens. Mens Svend Andersen i det hele taget er en passioneret etiker og religionsfilosof, træder lidenskaben mest direkte frem i hans offentlige engagement. samtidig bæres hans tænkning af en stor stringens, som giver sig udslag i klare og præcise formuleringer, mundtligt såvel som skriftligt. Lidenskab og stringens udgør, hvad Svend Andersens lærermester K. E. Løgstrup måske ville kalde en forenende modsætning. I en sådan indgår modsatrettede tendenser i et frugtbart samspil ved, at de holdes i skak af hinanden. Det gælder også lidenskab og stringens. Lidenskaben forhindrer strinensen i at forfalde til uinspireret skolelærdom, stringensen forhindrer lidenskaben i at forfalde til tanketomt sværmeri. Modsætningens frugtbarhed dokumenteres så rigeligt af Svend Andersens produktion.

Kees van Kooten Niekerk m.fl., Lidenskab og stringens

kr29.00Pris
 • Yderligere info

  Forfattere: Kees van Kooten Niekerk m.fl.
  Forlag: Forlaget Anis
  ISBN: 9788774574439
  Udgivelsesdato: 08-03-2008
  Sprog:
  Sideantal: 414
  Vægt: 794g