Kaspar Villadsen;Nanna Mik-Meyer, Magtens former
Perfekt som undervisningsbog i omsorgsuddannelsernes teori.' Martin Hjelmborg
Magtens former. Sociologisk teori og statens møde med borgeren er en lærebog som præsenterer seks forskellige teoretiske perspektiver appliceret på forskellige områder inden for det praksisfelt man kunne kalde statens møde med borgeren.
De seks teoretiske perspektiver er: genealogisk analyse, feltanalyse, systemteoretisk analyse, diskursanalyse, interaktionistiskanalyse og institutionel analyse. Fokus er på en række teorier/ teoretikere som i disse år  er særligt anvendt blandt studerende og forskere, der beskæftiger sig med socialt arbejde og det menneskebehandlende område. Hvert perspektiv præsenteres med en kort biografisk introduktion til den centrale teoretiker, en gennemgang af de teoretiske hovedbegreber, som er relevante for analysen af  statens møde med borgeren.
Bogens formål er dobbelt: dels skal analyserne tydeliggøre, hvordan analyser af konkret praksis tager sig meget forskelligt ud afhængigt af den valgte teori, dels skal bogen introducere til vigtige teoretikere set i lyset af bogens genstandfelt: statens møde med borgeren.
Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det menneskebehandlende arbejde.
Nanna Mik-Meyer, der er cand.scient. i antropologi og ph.d. i sociologi fra Københavns Universitet., er ansat som forsker ved SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Kaspar Villadsen er ph.d. i sociologi  fra Københavns Universitet. Han er lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS.

Kaspar Villadsen;Nanna Mik-Meyer, Magtens former

kr260.00Pris
 • Yderligere info

  Forfattere: Kaspar Villadsen;Nanna Mik-Meyer
  Forlag: Gyldendal
  ISBN: 9788741251332
  Udgivelsesdato: 25-10-2007
  Sprog: Dansk
  Sideantal: 192
  Vægt: 253g