Karsten Friis Johansen, Den europæiske filosofis historie Antikken
Første bind i Den europæiske filosofis historie. Antikken.

Den europæiske filosofis historie - Antikken er en fremstilling af den antikke filosofis historie fra de ældste græske tænkere til og med Augustin.

Karsten Friis Johansen, Den europæiske filosofis historie Antikken

kr 529,95Pris