Johannes Østrup, Brygger, Kaptajn J.C. Jacobsen
Grundlæggeren af bryggeriet Carlsberg, J.C. Jacobsen (1811-1887), fremstår som en af 1800-tallets vigtigste danske skikkelser - ikke kun på grund af hans legendariske bryggeri, men også på grund af hans virke som mæcen og grundlægger af Glyptoteket, som politiker og en del af den liberale opposition mod enevælden. 
Johannes Østrups portræt af den store mand udkom i 1912 og giver et spændende indblik i J.C. Jacobsens liv og virke samt et billede af den samtid, han var en del af, og som han havde så stor indflydelse på. Den danske filolog Johannes Elith Østrup (1867-1938) var i en lang årrække professor ved Københavns Universitet og er i øvrigt kendt for sine mange rejser i Arabien og Orienten. Johannes Østrup blev i 1910 udråbt til Ridder af Dannebrog.

Johannes Østrup, Brygger, Kaptajn J.C. Jacobsen

kr 199,95Pris