Jens Guldager;Birgitte Zeeberg;Karen-Asta Bo, Udsatte børn

Udsatte børn - et helhedsperspektiv rummer al den viden, som fagpersoner, der arbejder med udsatte børn, har brug for. De komplekse sociale og psykologiske processer, som barnet påvirkes af - og som det selv påvirker - ses i et helhedsperspektiv; alle kapitler bidrager med teoretiske tilgange, empiri og cases til belysning af denne sammenkobling af barnet og dets omverden. Samtidig opnår læseren en forståelse af det sociale arbejdes praksis som en integreret del af samfundet.

Bogen er skrevet af 11 erfarne og dybt engagerede forfattere. De bruger deres mangesidede viden fra både praksis og forskning til at kvalificere studerende og praktikere, der arbejder med børne- og familiesager, til at kunne analysere og reflektere over deres handlinger.

4. udgave af Udsatte børn - et helhedsperspektiv er en stærkt revideret og udvidet udgave. I samtlige kapitler er der tilføjet ny viden og ny lovgivning på området.

Jens Guldager;Birgitte Zeeberg;Karen-Asta Bo, Udsatte børn

kr 399,95Pris