Jens Bruun og Jonas Lieberkind, De unge borgere
Danske unge er blandt dem i verden, der interesserer sig mest for samfundsforhold, men de er også nogle af de mest forbeholdne over for at involvere sig aktivt i politik. De diskuterer gerne samfundets indretning med venner og familie, men viger tilbage fra offentlige debatter. De forstår, hvordan demokratiet hænger sammen, men deres lyst til at forandre det er begrænset. 

De unge borgere undersøger, hvad der kendetegner nutidens unge, og hvordan de forholder sig til demokratiske og politiske aspekter af samfundet. Med udgangspunkt i International Civic and Citizenship Education Study, der kortlægger 8. klasseselevers viden, holdninger og værdier i Europa, Asien og Latinamerika, sætter bogens forfattere de danske unge ind i en international kontekst og afdækker, hvordan de både i skole og samfund dannes som borgere. 

Bogen diskuterer samtidig de filosofiske problemstillinger, der knytter sig til dannelsesbegrebet i dag. Den udgør således et bidrag til den danske debat om unges dannelse og skolens rolle som bærende samfundsinstitution.

Jens Bruun og Jonas Lieberkind, De unge borgere

kr 249,95Pris