Jenny Blicher-Clausen, Fugleviser og andre vers
"Nogle Fugle de sjunge for Smil, andre de sjunge for Graad, baade Dele jeg sjunger for: Jeg ved mig i Sang kun Raad". Sådan indledes "Fugleviser og andre vers" af den danske digter og forfatter Jenny Blicher-Clausen, og det er et ganske nøjagtigt anslag til visesamlingen. Stilistisk og tematisk trækker versene tråde til romantikkens skildringer af naturens besjæling og følelseslivet, der rummer både smil og gråd. Samlingen fik ved sin udgivelse i 1895 et stort publikum, idet visernes skildring af menneskets følelsesfuldhed vandt genklang hos mange læsere.  Jenny Blicher-Clausen (1865-1907) var dansk digter og forfatter. Hun begyndte at skrive allerede fra barnsben, og selvom hendes værker stilistisk tilhørte romantikkens litterære tendenser, var hun dybt optaget af det moderne gennembruds ideer om frigørelse og nytænkning. Blicher-Clausen udgav en lang række digtsamlinger og fik især med romanen "Inga Heine" fra 1898 en stor læserskare. Bogens tema er arbejdets rolle i kvindelivet, men fortællingen om hovedpersonens kærlighed til en gift mand står centralt. Blicher-Clausen bidrog desuden aktivt til datidens forskellige magasiner og tidsskrifter, og sammen med forfatterkollegaerne Laura Kieler og Johanne Schjørring redigerede hun et festskrift, der udkom i 1895 i anledning af Kvindernes Udstilling samme år.

Jenny Blicher-Clausen, Fugleviser og andre vers

kr 199,95Pris