Holger Begtrup, Holger Begtrups levned fortalt af ham selv. Bind 1. Slægt, barnd
"En menneskehjerne er dog det forunderligste af alt, hvad skaberen har frembragt på denne jord. Det må jeg sande, når jeg ransager min egen hjerne og finder så mange tusind, snart spredte og snart sammenhængende minder i den om mit liv, fra jeg var fire år gammel indtil den dag i dag. Det er en hel verden, som er gemt derinde."

Den danske teolog, forfatter og højskoleforstander Holger Begtrup ser tilbage på sit spændende liv. I første bind af sine erindringer fortæller han om sine forfædre, de tidligste minder fra Birkerød, hvor hans far var præst, tiden på Metropolitanskolen og studietiden på Københavns Universitet, hvor han blev færdig som cand.theol. i 1880 og vandt Københavns Universitets guldmedalje tre år efter. Holger Christian Begtrup (1859-1937) var en dansk teolog, højskoleforstander og forfatter. Han var uddannet cand.theol. og vandt i 1883 Københavns Universitets guldmedalje. I 1895 grundlagde Holger Begtrup Frederiksberg Højskole, som han blev forstander for. Holger Begtrup er desuden kendt for sine bøger "Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede", "Grundtvigs udvalgte Skrifter", biografien "C. Berg, en dansk Politikers Udviklingshistorie" og "Den danske Højskole".

Holger Begtrup, Holger Begtrups levned fortalt af ham selv. Bind 1. Slægt, barnd

kr 199,95Pris