Holger Begtrup, Grundtvigs syn på Guds ord. Med et personligt vidnedsbyrd
Mange kender hovedsageligt N.F.S. Grundtvig for hans salmer og hans rolle i grundlæggelsen af højskolebevægelsen. Holger Begtrup, der gennem hele sit liv var en sand discipel af Grundtvig, fortæller her om hans teologiske tanker, hans fortolkning af Bibelen samt hans særlige retning inden for kristendommen, hvis navn er afledt af hans eget; grundtvigianismen.Holger Christian Begtrup (1859-1937) var en dansk teolog, højskoleforstander og forfatter. Han var uddannet cand.theol. og vandt i 1883 Københavns Universitets guldmedalje. I 1895 grundlagde Holger Begtrup Frederiksberg Højskole, som han blev forstander for. Holger Begtrup er desuden kendt for sine bøger "Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede", "Grundtvigs udvalgte Skrifter", biografien "C. Berg, en dansk Politikers Udviklingshistorie" og "Den danske Højskole".

Holger Begtrup, Grundtvigs syn på Guds ord. Med et personligt vidnedsbyrd

kr 179,95Pris