Holger Begtrup, Christen Berg. En dansk politikers udviklingshistorie 1829-1866
"Det mærkelige ved Christen Berg er det, at hans politiske magt hvilede umiddelbart på folket. Som man taler om bøger for ’de tusind hjem’, således var Berg en politiker for de tusind hjem. Han kendte dem alle enkeltvis, og de kendte alle ham, og dette kendskab var fra begge sider ikke grundlagt på en fælles interesse eller en fælles tilslutning til en bestemt politisk tanke, men på en personlig sympati. For hans tilhængere var hans livs begivenheder en familiesag og hans død en familiesorg."

Den danske politiker Christen Berg (1829-1891) var en af 1800-tallets største politiske stemmer, der bedre end nogen anden formåede at tale den menige mands sag. Holger Begtrup fortæller om den gæve nordjydes kamp for bondens rettigheder, om hans interne kampe i partiet Det Nationale Venstre og om hans modstand mod Estrup-regeringen. Holger Christian Begtrup (1859-1937) var en dansk teolog, højskoleforstander og forfatter. Han var uddannet cand.theol. og vandt i 1883 Københavns Universitets guldmedalje. I 1895 grundlagde Holger Begtrup Frederiksberg Højskole, som han blev forstander for. Holger Begtrup er desuden kendt for sine bøger "Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede", "Grundtvigs udvalgte Skrifter", biografien "C. Berg, en dansk Politikers Udviklingshistorie" og "Den danske Højskole".

Holger Begtrup, Christen Berg. En dansk politikers udviklingshistorie 1829-1866

kr 299,95Pris