Hans Olrik, Konge og præstestand i den danske middelalder. Bind 1
"Konge og Præstestand i den danske Middelalder" er et nøgternt og grundigt studie af den danske historie gennem et kirkehistorisk perspektiv. For første gang foreligger et forsøg på at anskue den danske historie og udvikling i sammenhæng med den europæiske. 

Første bind spænder fra missionstidens danske konger og fremmede kristenforkyndere over Knud den Riges arbejde for den danske kirke og senere Sven Estridsens forhold til den hamburgske ærkebiskop og den danske præstestand. Bogen slutter ved præstestandens stilling til kongedømmet under Svensønnerne i 1100-tallet. Historien om danske konger og præstestand i middelalderen Hans Olrik (1862-1924) var dansk forfatter, historiker og skoleforstander. Han blev student 1879 fra Metropolitanskolen i København og teologisk kandidat i 1885. Med udgangspunkt i kirkehistorien begyndte Olrik studiet af Danmarks historie og i 1892 modtog han sin doktorgrad for 1. del af værket "Konge og Præstestand i den danske Middelalder". I 1908-09 udgav han sit hovedværk "Absalon I-II" der hvilede på mange års grundige studier. Udover sit forfatterskab blev undervisningsgerningen Olriks livsværk. 1893 rejste han på opfordring af kulturministeriet til udlandet for at studere seminarier, og efter sin hjemkomst udarbejdede han en plan for oprettelsen af et højere statsseminarium. I 1895 blev han udnævnt som forstander for Statens Lærerhøjskole og fik som opgave at omordne og udvide institutionen til en særegen uddannelse for folke- og realskolelærere. Han Olrik var Ridder af Dannebrog og medlem af  Dansk Historisk Fællesforening og Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie.

Hans Olrik, Konge og præstestand i den danske middelalder. Bind 1

kr 249,95Pris