Hans Henrik Hooge, Miljødigte 3
Ligesom de to første fortsætter tredje bind af Niels Henrik Hooges filosofiske digtsamling Miljødigte linjen fra det miljø- og bæredygtighedslitterære pionerprojekt, han startede med den lyriske traktat Grøn nation. I bogens vision om et bæredygtigt kulturelt system tematiseres opgøret med verdenssynet hos de CO2-generationer, som i en menneskealder har domineret dansk kulturliv. Emner som natur- og kulturbeskyttelse, det økologiske gode og onde, faldende samfundsmæssige standarder, postkulturalisme, semantisk inflation, digterens rolle i samfundet, alternative fakta og aftrykket fra det underholdningsindustrielle kompleks går her igen. Samtidigt udbredes med færdiggørelsen af de to sidste komedier i teatertrilogien om populisme miljø- og bæredygtighedslitteraturprojektet fra lyrikken til dramatikken. Efter det satiriske stykke Prisuddelingen følger i dette bind komedierne Euroxit og Landmandsliv om henholdsvis Danmarks og de europæiske landes udtræden af Den Europæiske Union og konflikterne mellem det økologiske og det industrielle landbrug. Bogen indeholder også det dramatiske digt Flyrejsen eller den guddommelige tragedie.             

Uddrag af bogen 
Som grøn repræsenterer jeg verden 
i dens helhed 
   
og alle dens enkelte dele.   

Alle de kommende generationer.    

Biosfæren, flora og fauna.   

Atmosfæren, havet og bjergene.   

Jeg bærer universet 
på mine skuldre i det politiske system.   

Og i hele samfundet.   

Mine rettigheder består hovedsageligt af pligter.   

Ansvaret er uendeligt.   

Og derfor er min ydmyghed endnu større.   

Verden er alt, selv er jeg intet.         

Om forfatteren 
NIELS HENRIK HOOGE er jurist og magister i filosofi. Hans interesse for miljø og bæredygtighed går mange år tilbage i tiden og har manifesteret sig i aktivisme, samarbejde med en lang række miljøorganisationer i Danmark og udlandet såvel som i mange forskellige typer tekster.

Hans Henrik Hooge, Miljødigte 3

kr 249,95Pris