Esbern Juhl, Stilstand
De 55 digte, der udgør Stilstand, kredser om emner som natur, byliv, kærlighed, længsel og tiden. For hovedparten af digtene gælder det, at de med ganske få ord forsøger at gengive en stemning, en finurlig situation eller en særlig handling. De mange ordspil og dobbeltbetydninger udfordrer læseren og skaber i flere tilfælde et humoristisk tvist. Dette uden at slække på digtsamlingens mere alvorlige karakter, som kommer til udtryk gennem temaer som livets genvordigheder og verdens forfatning.              

Uddrag af bogen 
Udspring 
Resten er historie 
kan man roligt sige 
om mammutjægeren 
der løftede sit blik  
I den frostklare nat 
slog det ham med et 
spyddet afbildet som tre stjerner på stribe            

Om forfatteren 
Esbern Juhl (f. 1974) er uddannet cand.mag. og har primært beskæftiget sig med kommunikation. Stilstand er hans fjerde udgivelse. Tidligere er udkommet Indkredsninger (2020), Vægten af omstændigheder og Domicilet og andre noveller (begge 2019).

Esbern Juhl, Stilstand

kr 149,95Pris