Mennesket har festet så langt tilbage i historien, vi kan se. Overalt i verden er festen omdrejningspunkt for familien, landsbyen, arbejdspladsen eller hele folket. Faktisk i alle de sociale sammenhænge, der gør os til mennesker. For festerne binder os sammen.

Under coronanedlukningen har de fleste af os opdaget, hvor meget vi savner fester. For de bryder hverdagsrytmen, og dagligdagen udskiftesmed rituelle handlinger af højtidelig eller munter karakter. Der er religiøse højtider, politiske fester, årstidsbestemte gilder eller fester knyttet til vigtige begivenheder i menneskers liv – ofte med mad og drikke i rigelige mængder og gerne med musik, sang eller dans. 

Bogen FEST fejrer festen til alle tider og i alle dens afskygninger. Fra stenalderens jægere og samlere til fastelavn på Amager og fra de døde i Mexico til vinguden Dionysos i oldtidens Grækenland.

Bogen er skrevet af arkæologer, antropologer, etnologer og historikere – det hele samlet af arkæologen Ditlev Mahler fra Nationalmuseet. Bogens afsluttende essay om nutidens danske fest er skrevet af Anne Knudsen, antropolog og tidl. chefredaktør ved Weekendavisen.

Ditlev Mahler, mag.art og ph.d. forhistoriske arkæologi og middelalderarkæologi; seniorforsker på Nationalmuseet.

Ditlev Mahler og Elisabeth Colding (Red.), FEST

kr 349,95Pris