Curt Sørensen, Stat, nation, klasse – bind I
I dette storværk afdækker Curt Sørensen den samfundsmæssige og politiske demokratiudvikling i Central- og Østeuropa.

Trods vores selvbillede slår Curt Sørensen fast, at demokratiets forankring i europæisk historie er langt svagere end ofte antaget. Han pointerer endvidere, at det er en fejl at anse demokratiets udvikling som et uundgåeligt produkt ad en lige og fremadrettet vej.

Demokratibegrebet er blevet omformet flere gange, der har været et væld af udviklingsveje og ikke mindst demokratiske regimeformer.

Værket placerer sig i feltet mellem politologi, sociologi og historie, i den tradition der kaldes ’historisk sociologi’.Første bind behandler tiden frem mod og under 1. Verdenskrig, hvor den moderne massepolitik fødes og udvikles.

Curt Sørensen forholder sig nuanceret til disse processers kulmination under verdenskrigen.

Bind 2 udkommer i sommeren 2013 og har fokus på demokratiudviklingen i mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig. Bind 3 udkommer i 2014 og har fokus på demokratiet efter 1945.

Curt Sørensen er cand.scient.pol. og professor emeritus i politisk teori på Aarhus Universitet. Han har en lang række publikationer bag sig og har undervist på universiteter rundt om i Europa såvel som i USA. 

Curt Sørensen, Stat, nation, klasse – bind I

kr 299,00Pris