Charles Darwin, Liv og breve. Bind 3
Charles Darwin er en af verdenshistoriens mest kendte og indflydelsesrige videnskabsmænd. "Liv og breve" er udgivet af hans søn Francis Darwin og gengiver foruden en lang række af den store videnskabsmands breve biografiske tekster om både Charles Darwin selv og hans slægt.

I tredje del af "Liv og Breve" får vi blandt andet et indblik i Charles Darwins korrespondance omkring værket "Dyrs og planters afartning" i tiden 1863-1866. Charles Darwin skriver sammen med en række andre af tidens mest indflydelsesrige videnskabsmænd, og brevene tegner et spændende billede af det videnskabelige miljø i den vestlige verden i anden halvdel af 1800-tallet. Charles Darwin (1809-1882) var en engelsk naturforsker og geolog, hvis bog "Arternes oprindelse" fra 1859 er et af de mest indflydelsesrige værker inden for naturvidenskaben. Under sin femårige rejse med forskningsskibet HMS Beagle gjorde Charles Darwin mange forskellige iagttagelser om både plante- og dyrearter samt deres geologiske fordeling. Det var blandt andet disse observationer, der førte til udviklingen af evolutionsteorien om, at alle arter stammede fra en fælles forfader, og at den bedst egnede overlevede. Charles Darwin betragtes endnu den dag i dag som en af historiens største og vigtigste videnskabsfolk.

Charles Darwin, Liv og breve. Bind 3

kr 299,95Pris