Carl Koch, Hans Adolph Brorson
Hans Adolph Brorson (1694-1764) var pietist og biskop i Ribe. Brorson, Thomas Kingo og N.F.S. Grundtvig regnes i dag for Danmarks tre største salmedigtere, og salmerne synges endnu den dag i dag i de danske kirker. 

I denne biografi kaster Carl Koch lys over Brorsons usædvanlige liv og værk, hans betydning for den danske kirke og hans personlige forhold til kristendommen. Carl Koch (1860-1925) var dansk præst og forfatter. Han blev uddannet cand.theol. i 1884 og arbejdede som lærer ved Birkerød Latinskole, før han blev kapellan og senere valgmenighedspræst. Carl Koch har skrevet en lang række bøger om blandt andet Goethe, Brorson, Kierkegaard og Jesu lignelser.

Carl Koch, Hans Adolph Brorson

kr 299,95Pris