Ovid er en af de mest læste romerske forfattere i moderne tid, og få er blevet oversat i samme omfang. Hans absolutte hovedværk er det mytologiske digt Metamorfoser, der igennem århundreder har været en hovedindgang til den græske myteverden.

Ovid blev født i nærheden af Rom og levede 43 f.v.t.-17 e.v.t. Metamorfoser betyder forvandlinger og er en guldgrube af fortællinger, der trækker på den græske mytologis sprog, form og indhold. Værket blev skrevet delvis i eksil, da kejser Augustus landsforviste Ovid.

I bogen præsenterer Bodil Due, under medvirken af Christian Gorm Tortzen, Ovid og hans betydning for eftertiden. Metamorfoser gengives i udvalg på både latin og dansk i Otto Steen Dues vidunderlige oversættelse.

Bogen er til det alment interesserede publikum og er både en fornem introduktion og en genvej til de vigtigste passager fra Ovids Metamorfoser.

Bogen indgår i serien LATINERKVARTERET, der udgives i samarbejde med Societas Latina Daniae (Latinselskabet).

Bodil Due (f. 1942), klassisk filolog, dr.phil., 1979 på afhandling om Xenofons værk om Kyros d. Ældre. Dekan for Det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet 1999-2011, formand for bestyrelsen for Det danske Institut i Athen 2004-2020, forfatter til artikler og bøger fra antikken.

Chr. Gorm Tortzen (f. 1951), lektor emeritus i græsk, latin og oldtidskundskab ved Helsingør Gymnasium og Københavns Universitet. Formand for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2011-2021. Oversætter af antik litteratur, redaktør af Platons Samlede Værker (2009-2015), udgiver af grammatikker og andre lærebøger i begge de gamle sprog.

Bodil Due, OVIDS METAMORFOSER

kr 199,95Pris