Bo Marschner, Omkredsninger
De giver tilsammen et bud på en rejsefilosofi. I en let forståelig form, men hele vejen igennem fremstillet ud fra forfatterens væsen og personligt vundne erfaringer som rejsende i europæiske lande, med Frankrig som det særligt foretrukne.


Rejsens væsen belyses som et omfattende begreb, både i dens ydre rammer og indhold og i en række ‘indre’ aspekter. Ikke mindst dem der forbereder til det egentlige: især de mange gode timer med studier af det detaljerede, uundværlige vejatlas.

Omkredsningerne af emnet gør bogen til et causeri, men de samler sig til en indkredsning. En lille, koncentreret traktat, der ikke fylder meget i bagagen, og som meget gerne vil læses og tilegnes af besindige rejsende.

Bo Marschner, Omkredsninger

kr 119,00Pris