Asser Amdisen ser nærmere på fem af danmarkshistoriens mest udskældte statsledere: rigshofmester Corfitz Ulfeldt (1606-1664), rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld (1635-1699), gehejmekabinetsminister Johann Friedrich Struensee (1735-1772), konseilspræsident Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913) og statsminister Erik Scavenius (1877-1962) - og diskuterer på baggrund af den viden, vi har i dag, de domme, der blev fældet over dem i deres egen tid og tiden derefter.

Havde vi udskammet Ulfeldt i dag? Havde vi ladet Griffenfeld rådne op i et fængsel? Havde vi givet Struensee retssystemets hårdeste straf? Havde vi lagt Estrup for had? Og dømt Scavenius som forræder efter 2. Verdenskrig? Én ting er sikkert: Med vores aktuelle viden og værdisæt, ville vi nok ikke have dømt, som samtiden gjorde det dengang. Bogen giver et indblik i den politiske danmarkshistorie gennem 400 år, for netop disse fem statsledere varsler på hver deres måde en ændring af det politiske system. Bogen er samtidig Asser Amdisens bud på et mere nuanceret syn på fem af vores absolut mest upopulære statsledere - fortalt i vanlig underholdende Amdisen-stil.

Asser Amdisen, Skurke og helte

kr 299,95Pris