Arne Nielsen;Arne Nielsen, Tanker fra livets labyrint
Baggrund for 'Tanker fra livets labyrint':    

At tale, skrive, handle er at give af sig selv.

I alle mennesker er der en søgen efter at finde svar på livets store eksistentielle spørgsmål. Spørgsmål om liv og død, om mening med livet, når vi alligevel skal dø.

I 'Tanker fra livets labyrint' prøver jeg at sætte fokus på nogle af livets mange spørgsmål og paradokser, som jeg aldrig kan få svar på, men som jeg til stadighed vender tilbage til og grubler over.

At være menneske er som at være pendul i et ur, der svinger frem og tilbage. Vores livsrytme svinger mellem lys og mørke, godt og ondt, mening og meningsløshed, lykke og ulykke, håb og fortvivlelse.

Arne Nielsen;Arne Nielsen, Tanker fra livets labyrint

kr 99,95Pris