Anja Jørgensen;Anders Ejrnæs;Bent Greve;Jørgen Elm Larsen;Klaus Rasborg;Lars Sko
Det danske samfund – ofte betegnet som et velfærdssamfund – er en sammensat størrelse med mange og ofte modsatrettede problemstillinger og udviklingstræk. Denne bog giver læseren et empirisk funderet overblik over, hvordan det danske samfund er indrettet og organiseret, og hvilke logikker der gør sig gældende på centrale samfunds- og velfærdsmæssige områder.
  
De første kapitler giver et overblik over den historiske tilblivelse af den danske velfærdsstat og en overordnet diskussion af, hvad stat, marked og civilsamfund betyder i en dansk kontekst. Herefter sættes der fokus på centrale institutioner og sektorer i det danske samfund. 
  
Bogen retter sig især mod undervisning på uddannelser, hvor der er behov for overblik og viden om det danske samfund i historisk og nutidigt perspektiv, bl.a. samfundsvidenskabelige uddannelser og andre uddannelser på BA- og masterniveau.

Anja Jørgensen;Anders Ejrnæs;Bent Greve;Jørgen Elm Larsen;Klaus Rasborg;Lars Sko

kr540.00Pris
 • Yderligere info

  Forfattere: Anja Jørgensen;Anders Ejrnæs;Bent Greve;Jørgen Elm Larsen;Klaus Rasborg;Lars Skov Henriksen;Lars Torpe;Michael Hviid Jacobsen;Peter Abrahamson;Turf Böcker Jakobsen;Sune Qvotrup Jensen;Pernille Tanggaard Andersen;Carsten Kronborg Bak;Hans Thor Andersen;Magnus Skovrind Pedersen;Nils Holtug;Lene Tølbøll Blenstrup;Anne-Kirstine Mølholt;Pernille Hohnen;Jens Peter Thomsen
  Forlag: Gyldendal
  ISBN: 9788741256696
  Udgivelsesdato: 12-08-2014
  Sprog: Dansk
  Sideantal: 560
  Vægt: 1077g