Adrian Bentzon, Gud og fremtiden
Hvad forestiller vi os egentlig i dag når betegnelsen gud anvendes? Kan en fornyelse af vores gudsbegreb der er forenelig med moderne tænkning og politisk bevidsthed lade sig gøre? Det argumenterer forfatteren for i denne usædvanlige bog. En fornyet gudsforestilling må inddrage forholdet til fremtiden i videste forstand mener Adrian Bentzon. Ud fra den synsvinkel foretager han en grundig gennemgang af de religiøse grundbegreber og de områder der traditionelt falder ind under religion.  Med udgangspunkt i forfatterens egne  hvad mange nok vil kalde mystiske  oplevelser inddrages nyere tanker inden for religion filosofi biologi mv. Bogen er principielt uvidenskabelig men det har samtidig været magtpåliggende for forfatteren at bogens påstande ikke kommer i modstrid med videnskabens resultater som han er ganske velbevandret i. I bogens forord skriver Bentzon: Hvis nogle af mine betragtninger forekommer naive kan jeg ikke have noget at indvende imod dette de er på mange måder et forsøg på at genoptage de spørgsmål vi normalt holder op med at stille når vi er 10 år.

Adrian Bentzon, Gud og fremtiden

kr269.00Pris
 • Yderligere info

  Forfattere: Adrian Bentzon
  Forlag: Tiderne Skifter
  ISBN: 9788779734401
  Udgivelsesdato: 29-10-2010
  Sprog: Dansk
  Vægt: 364g